6 Day Riot je londýnská kapela vedena Tamarou Schlesinger.